حال خوب ساختنی است

من سارا کلهر، کارشناس ارشد روان شناسی عمومی از دانشگاه تهران، دانشپذیر دوره کوچینگ و مشاوره واقعیت درمانی انتخاب هستم.

می‌خواهم قدمی بردارم برای بهتر شدن حال خودمان، دیگران و دنیا

حال خوب ساختنی است.

برای دریافت اطلاعات تماس به اینجا مراجعه کنید.

شماره کارت: 50220291013080658

بانک پاسارگاد

به نام: سارا کلهر

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی